264274_10150715379600467_834925466_19727668_8364132_n copy.jpg

EICH DIWRNOD CHI

Mae Hendre yn lleoliad unigryw sy'n rhoi cyfle i fynychwyr drefnu Priodas neu Ddathliad gwahanol.

Caiff y lle ei logi i chi fel cynfas gwag-mae'r gofod tu mewn a thu allan yn llawn cymeriad a gallwch ei deilwra i ateb eich gofynion eich hun.

Rydym wedi cynnal nifer o briodasau, seremonïau a dathliadau llwyddiannus yn yr Hendre dros y blynyddoedd.

Ein capasiti

  • 120 yn eistedd
  • 200 yn sefyll

Rydym yn cyflenwi

  • Byrddau, cadeiriau, cytleri, llestri a llieiniau ar gyfer 120

Hefyd ar y safle

  • Bar trwyddedig llawn
  • Cwrt Fictoriaidd
  • Crochan tân
  • Meysydd gwersylla
  • Ystafell seremoni drwyddedig
  • Trwydded hwyr
  • Ceginau arlwyo