iard hendre.png
 

Mae iard Hendre yn adeilad rhestredig gradd II, a adeiladwyd gan yr Arglwydd Penrhyn yn 1840 fel iard fferm enghreifftiol. Gyda chyfesurau perffaith ac wedi ei gynllunio i wasanaethu anghenion ffermio modern ar y pryd. Wrth i'r amser fynd heibio a datblygiad peiriannau a thechnoleg fodern aeth yr adeiladau gwych hyn yn segur ac, yn anffodus, cawsant eu hesgeuluso'n ddifrifol. Ers hynny, maent wedi cael eu hadfer yn hyfryd gan y teulu Innes, ac maent bellach yn cael eu hystyried ymhlith rhai o'r adeiladau fferm Fictoriaidd gorau i'w cadw yng Nghymru.

IARD

MANNAU GWAITH

Mae Hendre yn cynnig amgylchedd i ddefnyddwyr amrywiol; ar gyfer doniau creadigol yn y gymuned artistig lleol

PRIODASAU

EICH DIWRNOD CHI

Perffaith ar gyfer derbyniad priodas ger Bangor. Lleoliad priodas yng Ngogledd Cymru ar gyfer eich seremoni priodas sifil a'ch brecwast priodas

FOR HIRE

LLOGI PREIFAT

Mae Hendre hefyd yn lleoliad addas ar gyfer digwyddiadau llogi preifat gan gynnwys cyfarfodydd busnes a pherfformiadau

IMG_0883.jpg